Friday, January 25, 2013

Obscure Bible Verses #10: Ayaw ng Dios na makita ang ari mo


Alam nating lahat ang Sampung Utos ng Dios, ang mga utos na pinasaulo sa atin noon, lalo na kung sa isang Catholic school ka nag-aral. Pero alam ba ninyong merong ilang commandments na hindi napasama sa sampu? At ito e matatagpuan sa mga berso matapos ilunsad ang Sampung Utos (na matatagpuan sa Exodus 20: 1-17 knug kinlick ninyo yung link kanina). Hindi ito napasama, at kumbaga sa isang DVD e deleted scene laang.

Ito 'yung ikatlong tablet malamang sa eksena sa The History of the World Part I ni Mel Brooks. 

The Lord thy God has given you fifteen - ten! Ten Commandments to obey!
Dito sa bersong ito, makikita nating ayaw ng Dios na makikitaan ng uten ang mga lalaking aakyat sa altar. Ipinagbabawal nya yaon. 

Sa puntong ito, ako e napapatanong: Ano ba'ng hang up ng Dios sa mga ari, yagbols, sex organs, etc at an daming niyang pag-uutos tungkol rito? 

  • Pagbabawal sa mga bubaeng manghablot ng uten ng mga nag-aaway na lalaki: Deuteronomy 25:11-12.
  • Pinag-iingat nya ang mga Hudyo at pinapoprotektahan ang kanilang nether regions: Nahum 2:1.
  • Bawal makisimba ang mga pitpit ang yagbols o putol ang uten: Deuteronomy 23:1.
Ito bang utos na 'to e para sa kapakanan ng mga taong naroroon sa templo? O para sa kapakanan nya? At ano naman ang ginagawa ng Dios at naglalagi siya sa ilalim ng hagdan? At sinong Hudyo ang naglalagi sa ilalim ng hagdan sa pag-asang makasilay ng yagbols ng iba? At hindi ba naisip ng Dios na ipaimbento sa tao ang underwear nung mga panahong iyon? 

Pwede bang sa halip na puro mga maseselang bahagi ang pinagsusulat niya e kumpletuhin na laang niya ang detalye ng istorya ng malupet na si Shamgar? Sino si Shamgar? Aba'y isa lang namang mala-Samson na karakter sa bibliya na pumaslang ng 600 gamit ang isang mala-bastong armas. One verse? Isang berso laang ang inilaan para sa  astig na karakter na 'to para magbigay-daan sa mga usaping uten at yagbols.


Yan na 'yung buong libro, kasama ang cover e 1 page lahat-lahat
  Follow at JerboyLupisan.

No comments:

Post a Comment