Thursday, September 13, 2012

Obscure Bible Verses# 3: Deuteronomy 23:1. Bawal ang pitpit ang o walang yagbols

Updated (06 March 2014) Bakit ayaw ng Diyos nito? Gaanong kahalaga ang ari ng isang lalaki sa akto ng pagdakila sa kanya? Tanda ba ito ng pagsuway sa nauna nyang utos na pakaingat-ingatan ang kanilang yagbols? Kaya rin ba ipinagbabawal nya sa mga bubae na humadlang sa away ng mga asawa nila at ganun katindi ang kaparusahan?

Isa ang malinaw: Kung makikianib ka sa pagsamba Dios, siguruhin mong kumpleto at buo ang turat at yagbols mo. 

Sa panahon ngayon ating paglimi-limian kung meron pa ring saysay ang mga katagang ito. Isa ba itong paalala para sa isang niluma nang panahon kung saan importanteng merong nakakabit na bola sa pagitan ng hita mo? Hwag ka nang lumusot at isa kang erehe pag sinabi mong hindi na ito akma sa panahon ngayon. Tandaang ang mortal na kaaway ng Dios e nasa tabi-tabi laang at gagawa't gagawa sya ng paraan para mawalay ka sa piling ng Dios. Kung ako na isang mortal e naiisip ito, malamang e mas matalino sa akin ang demonyo't ilang libong taon na nyang naisipan ang bagay na ito: Magsugo ng mga kung anu-anong mahiwagang elemento para mapitpit ang yagbols o maputol ang uten mo.  

Sige't magtawa ka. Hwag mong seryosohin ang babalang ito. Sa oras na malagay ka sa isang sitwasyong napitpit ang yagbols mo o naputol ang uten mo, hwag mong sabihing hindi kita binalaan. O hindi ka binalaan ng Bibliya. 

Hwag kayong maghanap ng mga mala-aninong demonyong pakawala ni Satanas dahil hindi sa ganitong anyo siya nagpapadala ng mga sugo. Ang mga sugong tinutukoy ko e mga walang-buhay na bagay. Kung kumukunot ang noo mo't nalilito sa sinasabi ko e magpasalamat ka't umeepekto sa iyo ang Ama Namin mong dasal na ilayo ka sa tukso. 

Ilan sa mga pangyayari ang nagpapatunay na abala't nagtatarbaho ang mga sugo ni Satanas. Dahil kung hindi mga pakana ni Satanas ang nag-udyok sa isang lalaki para kanain ang isang park bench sa Hong Kong e hindi ko alam kung ano. Aba'y muntik nang maputulan yun ng turat 'yun! Nasa isang park si Xing, 42 anyos, nang maisipan nyang isang magandang ideyang isaksak sa isa sa mga butas ng park bench ang kanyang ari. Naipit ito at hindi nya matanggal sa pagkakasalpak sa isa sa mga butas. Kinailangang putulin muna ang bangko at isakay sa ambulansya dahil hindi mahugut-hugot ang kanyang ari. Mayu-youtube nyo rin iyan kung interesado kayo. 

Kung paano namili si Xing ng alin sa 60 o higit na butas para pasakan ng tarugo e hindi ko rin alam.
Meron namang lalaki sa UK na kinailangang iligtas ng mga bumbero sa pagkakaipit ng ari nya sa isang toaster. Merong bahagi ng isip kong gustong maniwalang unang pagkakataon nyang magtoast ng tinapay at mali ang intindi nya sa instruction manual nung binabasa nya ito, pero sinong niloloko natin? 

Meron namang 70 anyos na lalaking merong napasalpak na tinidor sa loob ng uten, resulta ng isang eksperimento sa sex. Kung hindi naayos ng mga doktor malamang e putol-tite kalalabasan nun. 


Ano ang panama ng matchbox sa wetpaks sa Jackass dito?
Iniisip mong hindi ka naman pervert gaya ng mga halimbawa sa itaas at meron kang TV at internet na pampalipas mo ng oras. Pero, ni minsan ba, sabihin natin nung bata ka, hindi mo naisip habang nasa swimming pool ka na itapat ang uten mo sa tubong nanghihigop roon? 

Manghusga ka na hangga't gusto mo, pero merong mga sandaling tutuksuhin ka nga mga sugo ni Satanas para mag-eksperimento't isaksak ang tarugo mo sa isang butas na hindi nilikha para sa pakikipagniig.

Isa pa, naririyan ang posibilidad ng mga aksidenteng gaya ng sa There's Something About Mary. Maraming pwdeng pagmulan ng aksidente at ma-Final Destination ang ari mo. Maari kang masakmal dun ng aso. Kaya't ingat sa pagpapalaman ng Reno Liver Spread at baka pumatak sa pundyo ng pantalon mo. 

Kaya't kung nagbabalak kang mag-Thailand para sa isang operasyon e kailmutan mo na. Kelangang nakakabit iyan pag sasamba ka. 


No comments:

Post a Comment