Monday, April 14, 2014

Not-So-Obscure Bible Verses #4. Ibinigay ni Hesus sa Isang Con Man ang Kaligtasan

Sa tingin ko e walang hindi nakakaalam ng kwento ng dalawang magnanakaw nung ipinako sa krus si Hesus. Sa tradisyong Romano Katoliko, kinikilala ang dalawang ito bilang Dismas (Dimas sa Tagalog) at Gestas (Hestas sa John En Marsya). Dito e malalaan kung alin sa dalawa ang holdaper at alin ang con man. 

Ang eksena: Nakabayubay sa krus ang tatlong naparusahan ng kamatayan. Walang nakikitang pag-asa ng pagtakas. Mamamatay silang tatlo sigurado. Sa gitna ng tatlo e si Hesus.

Ating tandaang ang nakapako sa krus at pinatutungkulan ng dalawang magnanakaw e isang taong nasentensyahan ng kamatayan at pinaniniwalaan ng ilan bilang ang Mesiyas, ang Anak ng Dios, verbong nagkatawang tao - in short, makapangyarihan at least.

Bago ako humantong ke Dimas, ating himayin kung tama ba ang ginawa ni Hestas. Ano ang nasa kukote ni Hestas nung sinabi nya iyon? Merong dalawa laang na posibilidad sa katotohanan kung si Hesus e tunay ngang ang Mesiyas. Malamang e hindi naniniwala ang magnanakaw na si Hesus ang Tagapagligtas kaya niya nilibak nang ganun. At para saan? Ano mahihita niya run? Magpaka-cool sa harap ng mga Romano? Makapagbunton ng init ng ulo? E paano kung si Hesus nga ang Mesiyas? Ganung tono ba ang dapat mong gamitin sa Anak ng Dios na merong super powers na pwedeng maglitas sa iyo o gawaran ka ng parusa, gaya ng gawin kang isang palaka? 

Sa kaparehong puntong ito ko kinukwestyon ang sinseridad ni Dismas o ang magnanakaw sa kanan ni Hesus. Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon nya. Nakapako ka sa krus at bilang na ang oras o araw mo sa mundo. Wala ka namang nakikitang paraan para makaeskapo. Sa tabi mo e isang taong sinasabing 'Anak raw ng Dios'. Ibig sabihin nito e meron syang kakayahang makapagligtas sa mga pamamaraang hindi nasasaklaw ng paliwanag ng rason. At nakita mong hindi umepek ang paghahamon ng hunghang na si Hestas. Matapos nyang sabihn iyon e hindi naman nagtawag ng hukbong reresbak at magbababa sa inyo sa krus si Hesus. Ano ang tamang gawin, libakin rin ang 'Mesiyas', gaya nung kupal na si Hestas o gamitin ang sitwasyon bilang huling galaw ng desperasyon, ala-Hail Mary 'ika nga? Ipusta na laang kaya niya ang lahat sa maliit na pagkakataong baka iyon nga ang hinulaang Tagapagligtas? 

Naniniwala kaya si Dimas na si Hesus e ang Anak ng Dios? 

Naunahan ng dalawang milenya ni Dimas si Pascal sa kanyang Pascal Wager na nagsasabing (1) kung totoong merong diyos at ikaw e naniwala, maganda ang kalalagyan mo sa Langit at (2) kung wala ngang diyos at wala ring buhay sa kabila, walang mawawala sa iyo kung naniwala ka. 

At ito ang ginawa ni Dimas. Itinaya nya ang kanyang kaluluwa sa isang ideyang baka meron ngang buhay sa kabila dahil wala na syang aasahan sa buhay na kinasasadlakan nya nung mga oras na iyon. Kilala nya ba si Hesus nang sapat para maniwalang siya nga ang Anak ng Dios? Narinig nya ba ang mga aral nito, gaya nung pambatong Sermon at the Mount? Narinig nya ba ang katanyagan nito sa pagpapagaling ng mga ketongin, pagpapalakad ng mga pilay, pagbibigay-liwanag sa mga mata ng bulag, pagpapabangon ng bangkay? Iniisip nya kayang kaya siyang buhayin muli ni Hesus, gaya ng ginawa nito ke Lazaro? O tunay na naniniwala siyang ang ito nga Mesiyas na minsan niyang narinig at nasa hula ng mga propeta sa Lumang Tipan

Ito ang pinakasentro ng aking pagdududa sa motibo ni Dimas ang Penitent Thief. Kahit sa mismong disipulo ni Hesus na kanya pang nakasama at namalas ang kanyang mala-Diyos na kakayahang lumakad sa tubig at magpakalma ng bagyo e meron pang nagdudang sya e bumalik mula kamatayan. (Yup, ikaw Doubting Thomas ang tinutukoy ko.) Ang isa pang magnanakaw na nakatsamba laang na maging crucifixion buddy ni Hesus ang maniwala agad?

Not meant to be homoerotic.
At alam nyo na ang mga sumunod na eksena. Ibinigay ni Hesus sa kanya ang Kaligtasan. Ginawa pa syang santo ng Romano Katoliko at Eastern Orthodox Church. 

Ang Iglesia ni Dimas: Ang Madaling Daan

Kung meron man ritong aral para sa mga taong matigas ang puso sa mensahe ng bibliya, iyon e ang pwede nyo pang ipagpabukas ang pagbabago. Kung hindi solb sa inyo ang ideya ng Kaligtasan base sa inyong mga pari at pastor: pag-aabala sa pagdakila sa Dios ng isang beses sa isang linggo kasama ng maraming mga ipokrito't nakakatamad na balana, pagbibigay ng ikapu o donasyong sana e pinanggagasta nyo na laang sa ibang luho, pagkanta, pagsaulo ng mga dasal at kung anu-ano pang abala, ito ang relihiyong para sa iyo.

Ipinakita na ni Dimas ang pinakamadaling daan, ang loophole at short cut sa Kaligtasan. Pwede kang mamuhay nang gaya ng ginagawa mo ngayon, paporn-porn, patorrent-torrent at kung anuman ang pinagkakaabalahan ng mga taong kagaya mong nagbabasa ng blog ko. Hindi mo kelangang manamit nang pormal, makipagsapalaran sa traffic para makarating sa simbahan nang maaga, mag-like sa Jesus Daily sa Facebook, etc. Ang tangi mong lang dapat tandaan e ang dasal ni Dimas na nakasulat sa bersong ito tinatalakay ngayon. Gagawin mo laang ito sa tuwing pakiramdam mo e ikaw e mamamatay na, gaya ng pagsikip ng dibdib mo matapos mong lumamon ng isang malaking piraso ng crispy patang pulutan mo sa iyong Ginebra. Kailangan mo laang gayahin ang paraan ng pagsambang sinasabi ni Homer sa The Simpsons Movie.
   
" Why can't I worship the Lord my own way, like praying like hell on my deathbed?"   
Pwera na laang kung nagsisinungaling at pinagtitripan laang pala ni Hesus si Dimas.


No comments:

Post a Comment