Monday, April 14, 2014

Kristo Komiks #2: Ang Sentensya


Matapos ang paglilitis (Kristo Komiks #1) na isinagawa ni Pilato, ipinasa niya si Hesus ke Herodes. Doon e binuyo sya ni Herodes na magmilagro. Hindi natinag si Hesus at hindi pumayag na magmukang circus act. Sa nadaramang pagkabagot, ibinalik ni Herodes si Hesus ke Pontio Pilato. 
1

2
3
4

No comments:

Post a Comment