Wednesday, April 9, 2014

Kristo Komiks #1. Ang Paglilitis

Katatapos laang hudasin ni Hudas si Hesus. Dinakip si Hesus at dinala sa mga Sanhendrin na pinamumunuan ni Caiaphas. Napagpasyahan nilang dalhin si Hesus ke Pilato,  ang malupet na Romano.
1
  
2
3
Ipagpatuloy ang pagbabasa sa Kristo Komiks #2.

No comments:

Post a Comment