Thursday, June 6, 2013

Obscure Bible Verses # 11: Judges 19:24: Levite gives away his concubine to gangbangers to save his own ass

Outrageous kung sa lalaking bisita, kung sa bubae e ano, okay?

Kung mabibigyan ako ng isang byahe sa Super Book, pipiliin ko ang berso sa pagitan ng Deuteronomy at Judges dahil napakadaling makapagpalipas ng init nung mga panahong iyon. Sa kwento ni Lot, inialay niya ang dalwa niyang birheng anak sa mga grupo ng lalaking gustong kanain ang mga bisitang anghel na lalaki. Yup, ipapareyp ng matuwid na si Lot ang sariliniyang mga dalaga.
Ang time machine sa isang adik na panahon.
Lumalabas na sa Judges 19, e hindi laang sa lugar at panahon ni Lot ito nagaganap. Standard hospitality na ang kumatok sa mga pinto at hilinging maikama ang mga bisita ng kapitbahay ninyo. Sa kwentong ito, isang Levite ang iniwanan ng kanyang concubine o ikalawang asawa at umuwi sa ama nito. Sinuyo ng Levite ito mula sa ama nya. Makalipas ang ilang araw na lagi laang siyang pinapakain, nililibang at pinatutulog sa gabi ng kanyang byenan, napagpasyahan ng Levite na umalis na, kasama ang kanyang alalay at ang concubine, kesehodang abutin sila ng dilim. At dilim nga ang kanilang inabot sa isang lupaing kung tawagin e Gibeah.

Dahil madaling pumayag sa paanyaya ng isang kamuka ni Santa Claus.

Merong nakakita sa kanilang isang matandang lalaki habang nagpapahinga sila sa liwasan. Pinatuloy sila nito, pinakain, pinakain pati ang mga bisiro nila at hinugasan na rin sila ng mga paa. 

Habang sila e nagpapahinga, merong grupo ng mga lalaking nangabog ng pinto at nang-aarbor na makana ang Levite. Lilinawin ko: iyong Levite e lalaki. Lalaki ang target nila. Mukang ganoon ang gawain ng mga tao noon sa mga dayuhang nagpapalipas ng gabi. Sa Sodom, ganun ang gustong gawin ng mga angel-rapist sa istorya ni Lot. At sa Gibeah naman e target nila ang Levite. Na sinagot ng matandang lalaki ng, “Bisita ko ang lalaking ito. Isang malaking kahihiyan ito. Hetong anak kong dalaga at ang ikalawang asawa ng bisita ko. Gawin ninyo kung ano ang inyong marapatin sa kanila, hwag laang ninyong gambalain ang aking bisita.” Ewan ko, dahil mas mahalaga sa kanila ang hospitality kesa ang puri ng sarili nilang anak na bubae.

“Aba’y ano na laang sasabihin sa akin ng mga tao ‘pag hinayaan kong matumbungan ang bawat lalaking magpapalipas ng gabi sa bahay ko?”
Ngayon, kung ikaw e papalaring mapadpad sa panahon at lugar na ito pag nakita mo ang Super Book, wala ka nang aalalahanin pa sa pagpapalipasan mo ng init. Ang gagawin mo laang e magpanggap na gusto mong reypin ang bisitang lalaki ng iyong kapitbahay at presto, iaalay na niya sa iyo ang kanyang dalagang anak. 

Sa isang banda naman, hwag ka nga laang magpapalipas ng gabi sa ibang bayan at baka ikaw naman ang maoros. Pwera na laang kung iyon talaga ang intensyon mo.

Teka, ano ang ending ba kamo? Aba’y da best na ending, bibliya ‘to, hindi ka madi-disappoint. Dahil ayaw makinig ng mga gustong mangreyp sa mungkahi ng matandang lalaki, binaltak ng Levite ang kanyang ikalawang asawa at isinadlak sa kandungan ng mga lalaking hayok. At ginangbang ng mga hayok sa laman ang bubae. Sa puntong ito e mapapatanong ka rin gaya ko ng “Akala ko ba e lalaki ang hanap nila?” Malamang e nagtiis na laang silang kanain ang isang bubae,  sa halip na umasang magpapaoros sa kanila yung Levite at mabigo. 

O kaya naman e naisip na nilang modus operandi ang ideyang naiisip ko pa laang at talagang iyung bubae ang target ng kanilang libog.


At ano kinahinatnan ng bubae matapos magang-rape? Nadedo laang naman. Umaga na nung pinagbuksan sya ng pinto ng Levite. Nung niyayaya na syang umuwi nito at hindi sya sumagot e isinakay sya nito sa bisiro at iniuwi, gaya nung unang plano. Dahil hindi pa uso ang pulis noon, pagdating nila sa kanilang bayan, hinati-hati niya ang kanyang concubine (na matatandaang dinayo pa niya sa bahay ng ama nito) sa labindalwang piraso at pinaglalagak sa iba’t ibang lugar sa Israel. Uulitin ko: Hinati-hait niya ang bangkay nung bubae, mala-karne sa tindahan ng mga Sosa at mala-Mafia ikinalat niya ito sa iba't ibang dako sa Israel. Na magiging mitsa para sa isang madugong digmaan sa Gibeah. 

Dahil mas madaling pira-pirasuhin ang pinagang-bang mong concubine para ma-fire up mo ang damdamin ng mga kababayan mong gumanti kesa gumawa ng motivational war speech. 
Bakit wala pang pelikula ito? 


No comments:

Post a Comment