Wednesday, September 19, 2012

Obscure Bible Verses #5: Genesis 9:20-22: Ang Hangover ni Noah

(Updated 25 March 2014)


Alam nating lahat ang kwento ni Noah. Pinili sya ng Dios dahil meron syang magandang kalooban. Nung naisipan ng Dios na i-reset ang mundo at pagpapatayin ang sanlibutan nung ‘di na nya nagugustuhan ang nangyayari, pinili nya si Noah para ipagpatuloy muli ang buhay ng kanyang mga nilikha: tao at hayop. Ang malamang na hindi alam ng karamihan e ang matinding pagkalasing ni Noah.

Pagkatapos ng Baha at pagsasalba ng mga hayop sa sanlibutan naging abala si  Noah sa pag-uubas. (Bukod pa sa pagpaparami ng populasyon.) Kasama nito e ang pag-inom ng wine. Kayo man e ganun ang gagawin nyo, 'di ba? E kung kayo nga, inaabangan nyo ang weekend para mag-inom bilang pabuya sa konting stress at over time na binuno nyo sa tarbaho. 

Tandaang 500+ years old si Noah nito. Alam nyo ba kung gaano kahirap gumalaw para sa isang 40 years old? Ikumpara ang tarbaho ninyo sa ginawa ni Noah: 

  • Gumawa ng higanteng arko, gamit e mga makalumang carpentry tools. Kinompyut ang espasyo ng arko para masigurong kasya ang ang lahat ng ito sa loob. Pinlano kung paaano isasalansan ang mga hayop base sa kung anu-anong hayop ang hindi dapat magkatabi. 
  • Nagtiis ng pangungutya ng mga kapitbahay. 
  • Dinala sa arko ang bawat species ng hayop nang tigagalawa o pito, pinagkasya ang lahat ng ito sa iisang arko, sinigurong nasunod ang plano, nag-adjust sa plano para masigurong hindi magkatabi ang mga hayop na hindi dapat magkatabi, gumawa ng inventory para siguruhing hindi nagkukulang ang mga hayop na pwedeng gawing karne, mala-beterinaryong tsinek ang kalusugan ng bawat isa at ang pinakamahirap sa lahat e sinigurong magbubulugan ang mga hayop na ito nang walang tulong ng mga kanta ni Barry White. Subukan nyong magpabulog ng isang barakong baboy at isang bubaeng baboy nang hindi gumagamit ng tantaritas, ewan kung hindi ka masora.  

In short, dumanas ng hirap sa pagmamanage ni Noah at hindi natin sya masisisi kung matapos ang lahat e mawiwili siya sa pag-inum-inom. At sa isa nyang pag-iinom e nalasing sya nang todo at nawalan ng malay nang hubu’t hubad at nangyari ang nasa berso sa itaas. 

At ‘di doon sa paghuhubad natapos ang kwento. Nakita sya ni Ham, isa sa tatlo nyang anak,  sa ganitong estado ng kawalan ng saplot sa katawan. Sinabi ni Ham sa dalawa nyang kapatid ang kanyang nakita. Ang ginawa ng magkapatid na Shem at Japeth e naglakad sila nang paatras at kinumutan nila ang lasenggong ama nang hindi tumitingin sa kahubdan ng tatay nila. Hindi ko alam kung tradisyong Hudyo ito o meron laang nakaisip sa dalang magkapatid, pero ganun ang kanilang ginawa. Kahit ba kayo e hindi nyo gugustuhing makitang hubad ang ama ninyo. Tandaang mga 600 years old na si Noah nung panahong iyon. 

Paggising ni Noah e sya pa ang me ganang masuklam at isumpa si Ham dahil tumingin ‘to sa hubad nyang katawan. Kasalanan ni Ham? Si Ham ba ang nagpainom at naghubad sa kanya? Di pa sapat na sumpa o parusa ‘yung nakita ni Ham ang mala-pasas nyang hubad na katawan? Kasama bang nalunod sa Baha ang sense of humor ni Noah at hindi pupwedeng pagtawanan na laang ang lahat? At pano nalaman ni Noah ang pagsilip sa kanya ng anak niyang si Ham? Isinumbong ba sya ng dalawa niyang kapatid? At ano nangyari sa dalawa nyang kapatid na sipsep? Pinabuyaan laang naman ni Noah. Tandaang si Ham pa ang nagbigay ng ideyang kumutan ang ama. Samantalang ang kawawang Ham naman e pinalayas at naging alipin ang kanyang lipi. Lintek na hangover ‘yan.

Kaya’t kung ikaw e malalagay sa isang ganitong antas ng pagkalasing, tandaan mo ito: Si Noah ngang hinirang ng Dios, nasenglot nang hubu’t hubad, ikaw pa kayang isang karaniwang tao lamang at hindi bible character? 
No comments:

Post a Comment