Tuesday, March 25, 2014

Kamay ni Satanas Komiks No. 1

Mula sa panulat ni Pedrito Reyes, dibuho ni Jesus Ramos at pambubulastog ko, Kamay ni Satanas Komiks #1.
1
2
3No comments:

Post a Comment